تنظیم سرویس کاهش پینگ بر روی مودم هوایی huawei

سرویس کاهش پینگ بر روی مودم هوایی huawei

بطور کامل نحوه تنظیمات سرویس را از نوع L2TP در مودم های سیمکارتی در یک فیلم آموزشی توضیح می‌دهیم.
مودمی که بر طبق آن این آموزش تهیه شده، مودم سیمکارتی هواوی  huawei است.

با تنظیم کردن این ویژگی روی مودم، هر دستگاهی که به مودم متصل شود، میتواند از سرویس کاهش پینگ استفاده کند.

 

توصیه می‌شود در هنگام خرید مودم، حتما بررسی کنید که به این قابلیت در مودم مدنظرتان هست یا نه؟

ایمیل پشتیبانی :

info@faraping.ir