آموزش Share کردن سرویس کاهش پینگ در کنسول Xbox

آموزش Share کردن سرویس کاهش پینگ در کنسول Xbox سرویس کاهش پینگ در کنسول xbox خرید سرویس کاهش پینگ جهت استفاده از سرویس فراپینگ در کنسول Xbox چهار راه دارید: 1. داشتن یک عدد لپ تاپ یا PC + یک عدد مودم دارای پورت اترنت (Lan) و USB + یک عدد کابل Lan 2. داشتن یک عدد لپ تاپ یا PC + یک عدد مودم دارای حداقل دو پورت اترنت (Lan) + یک عدد کارت شبکه اترنت (Lan) اضافی+ دو عدد کابل …

آموزش Share کردن سرویس کاهش پینگ در کنسول Xbox ادامه »